INTERMEZZO

Mordet på Viktoria Hellsten skedde den 5 januari 1910 i Stockholm, och Ander dömdes till döden. Det var den sista avrättningen som utfördes i Sverige någonsin; 1921 avskaffades dödsstraffet helt.

Men idag är det ännu många länder som utfärdar och verkställer dödstraff. I intermezzot framkommer den allra senaste statistiken.

Det historiska skeendet löper parallellt i bakgrunden, med ett ögonblick av tvivel från skarprättare Dalman.

Jag lägger i vågskålen
Den vikt som rättfärdigar
Verkställer domen
Men
Vem dödar?

 

Lyssna på utdrag

Om du dödar en annan

 

Rättvisa och lag

 

© [Copyright] Carlsson/Gnosspelius 2006