KONTAKT

Producent: Ingrid Falk

Libretto och regi: Catarina Gnosspelius

Tonsättare: Lars Carlsson