SCEN 8 - DOMEN FALLER

Ander döms till döden. Han har inte erkänt. Bevisen är ändå tillräckligt hållbara.

Enligt ett ögonvittne ska han ha bugat för domaren när domen lästes upp. I Fallet Ander sjunger han, med märkbart uttryckslös röst:

Jaha. Det var bra det.

Sedan sjunker han ihop och blir en mycket liten människa.

 

Lyssna på utdrag

Domen faller

 

Jag ska halshuggas idag

 

© [Copyright] Carlsson/Gnosspelius 2006